Ośrodek Szkolenia Zawodowego DAR-SPAW Kursy szkolenia dla spawaczy certyfikaty szkolenia Zabrze Pawliczka 22A

Szkolenia i egzaminowania spawaczy stali wg PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606-1
w następujących metodach:

 • Spawania łukowe elektrodą otuloną 111
 • Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2  MAG 135
 • Spawanie półautomatyczne drutami proszkowymi w osłonach gazowych 136, 137, 138
 • Spawanie w osłonie gazów neutralnych TIG 141
 • Spawanie acetylenowo tlenowe 311
 • W grupach materiałowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 • Kursy cięcia termicznego (cięcie gazowe i plazmowe)
 • Dodatkowo prowadzimy szkolenia specjalistyczne do spawania rurociągów elektrodami celulozowymi, drutem proszkowym samoosłonowym i spawanie STT.
 • Szkolenia dla spawaczy ciśnieniowych możemy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do budowy czyli pod namiotem spawalniczym.

Prowadzimy szkolenia i egzaminy zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych wg PN-EN 13067 rur polietylenowych i dopuszczenia zgrzewaczy do budowy gazociągów ciśnieniowych w metodach

 • Zgrzewanie doczołowe - elementem grzejnym HS
 • Zgrzewanie elektrooporowe HM 
 • Zgrzewanie polifuzyjne

Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza


Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie wydawana jest:

książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwem egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-1-2) która upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień w całej unii europejskiej.

Prowadzimy także szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi zawiesi hakowych, uprawnienia energetyczne i inne na życzenie klienta.

Zapisz się na kurs


Europejski Instruktor Spawania:

dariuszmr@go2.pl

 tel 667-982-582


Egzaminator spawaczy,

Europejski Inżynier Spawalnictwa:

mariuszry@go2.pl 

tel. 667-982-992

Atesty / Dopuszcz.